+420 774 944 828Po-Čt 10.00-17.30, Pá 10.00-16.00

CZ SK

Info o nákupu Recenze Servis Kontakty

Menu

Informace o nákupu

Ochrana osobních dat:

Provozovatel internetového obchodu Manvel.cz, Roman Boušek se sídlem Nerudova 2123/51, České Budějovice, 370 04, IČ:735 51 465, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dbá na jejich ochranu.
Osobní údaje, které nám poskytujete, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), zpracováváme transparentně a zodpovědně. Kdykoliv máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování a to na adrese sídla.
K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Kontaktní údaje správce

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
Správcem vašich osobních údajů je Roman Boušek se sídlem Nerudova 2123/51, České Budějovice, 370 04, IČ:735 51 465, zapsán pod č.j. Ž/1641/2024/IK/64533/4 u živnostenského úřadu v Českých Budějovicích. Kontaktní údaje správce adresa pro doručování: Roman Boušek, Dlouhá 13, České Budějovice, 370 11. email: info@manvel.cz

Námitky a právo na informace

Vaším právem je požádat o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme nejpozději ve lhůtě 30 dnů.
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nejspu zpracovány v souladu s platnou legislativou, máte právo vznést námitku. Také je Vaším právem možnost obrátit se s námitkou na dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Další příjemci osobních údajů

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz, Heureka.sk a Zboží.cz; těmto pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci

Zasílání novinek na email

V případě uskutečněné objednávky budete dostávat na základě oprávněného zájmu od Manvel.cz, Roman Boušek aktuální nabídky produktů a novinek prostřednictvím emailu, který nám sdělíte při odeslání objednávky. Takto získaná emailová adresa není nikdy předávána žádným dalším subjektům.
V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již novinky na email nechcete dostávat, můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas buď písemně na adresu sídla společnosti nebo odmítnutím pomocí odkazu zaslaném v e-mailu novinek.

Soubory cookie

Při návštěvě našich webových stránek využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu.
Nastavení a popis využití jednotlivých cookies je možno změnit po kliknutí zde:
Většina internetových prohlížečů také umožňuje prostřednictvím svého nastavení kontrolovat většinu druhů cookies. Můžete si tedy prohlížeč nastavit tak, aby Vás informoval o přijetí cookies a můžete se rozhodnout, zda použití cookies potvrdíte nebo nikoliv. Můžete také cookies zcela vypnout nebo zakázat. Více informací naleznete v nápovědě ke svému prohlížeči. Cookies, které jsou již uložené, můžete průběžně mazat ze svého počítače. Nastavením v rámci cookies lišty je udělen souhlas a může jím být také odvolán.

Rozsah zpracování osobních údajů

Manvel.cz, Roman Boušek bude zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů:
Přihlášení k odběru novinek emailem:
doba zpracování: do odvolání; osobní údaje: email; účel zpracování: zasílání novinek emailem z webu Manvel.cz; právní titul: oprávněný zájem;
Dotazník spokojenosti s nákupem:
doba zpracování: do odvolání; osobní údaje: email, informace o zakoupeném zboží; účel zpracování: zasílání dotazníku spokojenosti na email pro vyhodnocení kvality služeb eshopu, právní titul: oprávněný zájem;
Objednávka:
doba zpracování: účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů max. 10 let; osobní údaje: Jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, email, telefon, název společnosti, DIČ, IČ, IP adresa; účel zpracování: vyřízení a dodávka objednávky, právní titul: plnění smlouvy;